رزرو هتل آپارتمان در مشهد

کاخ خورشید

عمارت خورشید کلات نادر – این بنا که در بین مردم به قصر خورشید (کاخ خورشید) معروف گردیده یک برج مقبره نیمه تمام است که در میانه شهر کلات واقع شده است. بنای عمارت خورشید از گور تیمور در سمرقند اقتباس شده اما پوشش خارجی گنبد بر فراز برج اجرا نشده و بنا نیمه تمام مانده است. عمارت خورشید در حال حاضر دارای سردابه ای متشکل از هشت فضای به هم پیوسته پیرامون آن و فضای آرامگاهی بر روی سکویی هشت ضلعی می باشد که ایوانچه ها و اتاقک هایی آن را محصور کرده اند. تزئینات عمده عمارت شامل نقوش حجاری شده ای بر روی دیواره های بیرونی است که نقوش گلدان هایی با شاخ و برگ افشان و میوه های غیر بومی گرمسیری و پرندگان متعدد بر آن حجاری شده است. در قسمت بالای طاق نماها نقوش ساده اسلیمی جلب نظر می کند. بر اساس مطالعات باستان شناسی این بنا در ابتدا نیز مقبره ای مربوط به عصر ایلخانی بوده که در زمان افشاریه بنای کنونی بر شالوده بنای قدیمی ساخته شده است. بنای عمارت خورشيد از گور تيمور در سمرقند اقتباس شده اما پوشش خارجی گنبد بر فراز برج اجرا نشده و بنا به صورت نيمه تمام مانده است. اقامتگاه نادر: شامل مجموعه بقايای ديواره های سنگی است که به اقامتگاه نادر معروف میباشد و در غرب روستای خشت و به فاصله کمی از آن قرارگرفته است. هم اکنون از اين مجموعه، تالار هلالی بزرگی باقی مانده که سنگهای حجاری شده و بر جای مانده در محل حکايت از آن دارد که ديواره اقامتگاه مثل آرامگاه او با سنگهای حجاری شده مزين بوده است. مسجد کبود گنبد: در فاصله حدود 200 متری شرق عمارت خورشيد، مسجد چهار ايوانی قراردارد که به دلايل نامشخصی کبود گنبد ناميده شده است. کارشناسان ميراث فرهنگی معتقدند احتمالا در اين مکان ابتدا آرامگاهی متعلق به دوران ايلخانی وجود داشته که ساختار مسجد در دوره های بعد از آن تبعيت کرده است.

کاخ خورشید مشهد

کاخ خورشید مشهد ادامه خواندن “کاخ خورشید”