رزرو هتل آپارتمان در مشهد

رباط فخرآباد

رباط چهار ايواني فخرآباد در حاشيه روستايي به همين نام واقع است اين مکان با فضاهاي وسيع خود ظاهرا در زمان رونق و آباداني مورد استفاده کاروانياني بوده است که از اين طريق قصد سفر به سوي کوير را داشته اند .

رباط فخر آباد ادامه خواندن “رباط فخرآباد”